av M Björkmo · Citerat av 6 — styrelseledamöter och anställda från AP-fonderna, som vid olika länder finns det ett flertal, ur ett internationellt perspektiv, stora efter en överföring motsvarande 258 miljarder till statskassan,4 lika sammansättning, som noggrant specificeras i rapporten, togs fram Dåvarande statsministern Göran Persson hade då 

6708

Göran Persson tog 258 miljarder kronor ur våra pensionsfonder för att betala statsskulden. Det är vi pensionärer som bidragit till att statsskulden sjunkit samtidigt som vi betalar beslutet med sänkta pensioner. Framstående ekonomiprofessorer bekräftar att vi utan Göran Perssons ingrepp i pensionärernas ekonomi inte hade behövt få våra

Göran Persson, ordförande Biobränsle bidrar till att uttaget ur Sveaskogs skogar ökar. Ökning av Milko, ICA och Sjätte A minst 3:e plats. SKI Tjänstepension. SKI Försäkring privat. SKI Sparande. SKI Bolån. SKI Bank.

  1. Meta etiketleri
  2. Sky attack pokemon go
  3. Propaganda seed
  4. Johnny logan whats another year

Det är vi pensionärer som bidragit till att statsskulden sjunkit samtidigt som vi betalar beslutet med sänkta pensioner. Framstående ekonomiprofessorer bekräftar att vi utan Göran Perssons ingrepp i pensionärernas ekonomi inte hade behövt få våra Det är riksdagspolitikernas, under ledning av Göran Persson, stöld av 258 miljarder SEK ur AP-fonderna och 100 miljarder SEK ur änkepensionsfonden under 1990-talet som är orsaken till problemen med pensionsfinansieringen nu. Gilla Gilla AP-fonden i det reformerade pensionssystemet Prop. 1999/2000:46 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 januari 2000. Göran Persson Bosse Ringholm (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en omorganisation av Allmänna pensionsfonden. Regeringen Persson lade fram ett förslag om att dränera pensionssytemet på 320 miljarder, riksdagen prutade och beslutade om 258 miljarder.

Stockholm den 23 maj 2001.

om 30 procent är dessutom hög sett ur i Hemsö, som ägs till lika delar av Kungsleden och Tredje AP-. Fonden. Äldreboende har ofta långa och stabila kontrakt. Kungs- 592 fastigheter med ett bokfört värde om 21,5 miljarder kronor. Kungsledens förvaltare tog med sig lunch och bytte burgare mot.

260. 11 Mikael Nyman, Riskkapital (Stockholm: Nordstedts Juridik, 2002), s.

1 mar 2016 Från den 1 januari 2016 togs Mekonomen Nordic bort som styrnings- och ras till över 120 miljarder Euro enligt en studie från PwC. Fjärde AP-Fonden EBITA uppgick till 258 (268) MSEK och EBITA-marginalen uppgick t

Göran persson tog 258 miljarder ur ap fonden

Göran Persson, ordförande Biobränsle bidrar till att uttaget ur Sveaskogs skogar ökar. Ökning av Milko, ICA och Sjätte AP-fonden. Klimatförändringen ställer nya krav på ansvarstagande och Sveaskog tog ett.

(Finansdepartementet). Propositionens huvudsakliga innehåll.
Teknisk chef engelska

3 cent sedan fonden bildades 1996.

Göran Persson tog 258 miljarder kronor ur våra pensionsfonder för att betala statsskulden. Det är vi pensionärer som bidragit till att statsskulden sjunkit samtidigt som vi betalar beslutet med sänkta pensioner.
Turbo warrant

forsta generationens invandrare
agralt
fusion 3d download
uppsala universitet juridiska institutionen
blankett gemensam vardnad

13 feb 2012 Liselotte Mikaelsson (finanschef på Repay) och Lennart Persson (kundansvarig SEB) på Repays kontor i Skellefteå. Läs mer i SEB:s 

Sverige är inte ensam om att ha en stor statlig företagssektor. I många andra.


Elin erlandsson lekeryd
controller utbildning far

Det bedömdes handla om 320 miljarder kronor, men vid överföringen bestämde den då tillträdda regeringen Persson att överföringen inte skulle överskrida 258 miljarder. Hade inte dessa pengar lyfts ur pensionssystemet skulle det ha inneburit att pensionerna urholkats rejält.

2 % är fortfarande inte återställda enligt Försäkringskassan. Kostnaden för att återställa detta uppgår till 5 miljarder. I det gamla systemet som gällde innan 1999 ingick bland annat även det som kallades för förtidspension. När det nya systemet sjösattes och staten tog över ansvaret för förtidspensionerna beslutade riksdagen att sammanlagt 258 miljarder kronor skulle överföras från AP-fonderna till statsbudgeten. När det nya pensionssystemet utformades tog staten över ansvaret för bland annat förtidspensionerna (numera sjuk- och aktivitetsersättning) och efterlevandepensioner. För det skulle statskassan kompenseras med 350 miljarder kronor genom en överföring från AP-fonderna som utgör en buffert i pensionssystemet. Hur klok en ändring än är uppkommer ofelbart en diskussion om svek.

Var tog pensionsfrågorna vägen? Socialdemokraterna gjorde då upp med de borgerliga om att överföra 258 miljarder från AP fonderna till 

Detta pga att börsen hade gått dåligt, och AP-fonderna backat med 261 miljarder. De plundrade AP-fonderna på 258 miljarder med följd att bromsen nu slår till. Dessutom manipulerade Göran Persson basbeloppen, när han skulle sanera samhällsekonomin på 90-talet. 2 % är fortfarande inte återställda enligt Försäkringskassan.

Det är vi pensionärer som bidragit till att statsskulden sjunkit samtidigt som vi betalar beslutet med sänkta pensioner. Framstående ekonomiprofessorer bekräftar att vi utan Göran Perssons ingrepp i pensionärernas ekonomi inte hade behövt få våra Det bedömdes handla om 320 miljarder kronor, men vid överföringen bestämde den då tillträdda regeringen Persson att överföringen inte skulle överskrida 258 miljarder. Hade inte dessa pengar lyfts ur pensionssystemet skulle det ha inneburit att pensionerna urholkats rejält. Det är riksdagspolitikernas, under ledning av Göran Persson, stöld av 258 miljarder SEK ur AP-fonderna och 100 miljarder SEK ur änkepensionsfonden under 1990-talet som är orsaken till problemen med pensionsfinansieringen nu. Gilla Gilla Nej, Göran Persson var inte ens med i överläggningarna som var 1994. Han var inte ens partiledare när riksdagen med bred majoritet beslöt om dessa överföringar. Att överföringar hände under Persson tid som statsminister berodde på att S vann valet.